Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh

Aleks Donskij : Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh Řecké slovo logos (λόγος) - SV. V na> γ, S . SV >>OvOS>>λόγος C : - λόγος . - Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh : , , : "" "" "" "" "" "". : ? ? : 2008 . , , , , : a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům. . - . klasická staroslověnština (cyrilometodějská) Otče naš, iže jesi na nebesi, da svętit sę imę tvoe, da pridet cěsarstvo tvoe, da bǫdet volě tvoě ěko na nebesi i na zemli; chlěb naš nasǫštnii dažd nam dns i ne vvedi nas v napast n izbavi ny ot lǫkavago. církevněslovansky (ruská redakce) ́҃ ́, ́ ѝ ҃ѣ́, ѧ́ѧ ́ѧ ѐ, ́ ѐ, ́ ́ѧ ѧ̀, ıáѡ ҃ѝ, ѝ. ѣ́ ́ ́ ́ ́ ́: ѡ́ ́ ́ ́ѧ, ıá ̀ ѡѧ́ ѡ́ ́: ѝ ́ ́, ́ ́ ѿ ́ѡ. přepis ruské redakce O[t]če našă, îže esî na n[e]b[e]sěhă, da svętîtsę îmę Tvoe, da priîdetă c[a]rstvie Tvoe, da budetă volę Tvoę, jakô na n[e]b[e]sî î na zemlî. Hlěbă našă nasuštnyj dažd' namă dnes': î ôstavî namă dolgî našę, jakože î my ôstavlęemă dolžnîkômă našymă: î ne vvedî nasă vo îskušenie, no îzbavî nasă ôt lukavagô. česky Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. . - - , .

- 0